FAQ

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan gerust contact met ons op.

Algemeen

Met welke boekhoudprogramma’s werken jullie?

Wij gebruiken verschillende software voor het verrichten van onze dagelijkse werkzaamheden. Hier vindt u een overzicht van onze programma’s.

Met welke branches/ondernemingen hebben jullie ervaring?

Onze klantenbestand bestaat voornamelijk uit horeca, schoonheidssalons en import en export bedrijven.

Welke talen spreken jullie?

Nederlands/Engels is onze voertaal. Maar wij hebben ook collega’s die Chinees Mandarijns/Kantonees spreken.

Kan ik ook zonder afspraak langskomen?

Voor het inleveren van uw administratie hoeft u geen afspraak te maken. U kunt gewoon langskomen op werkdagen tussen 09:00 en 17:00. Als u andere vragen heeft, raden wij u aan wél vooraf een afspraak zodat u de juiste collega’s kunt spreken.

Administratie

Heb ik een vaste contactpersoon?

U krijgt een vaste contactpersoon aangewezen voor uw administratie. Als u naast uw administratie nog andere vragen heeft, kunt uw contactpersoon u doorverwijzen naar de juiste collega’s.

Hoe moet ik de administratie aanleveren?

Voor een tijdige en juiste verwerking van uw administratie vragen wij u de administratie vóór de 10e van de opvolgende maand in te leveren. U levert twee onderdelen in:

  • Bankboek: bankafschrift met begin en eindsaldo en de bijbehorende facturen/bonnen. Facturen/bonnen die u per bank heeft betaald/ontvangen sorteert u op volgorde van de bankafschrift.
  • Kasboek: zelf opgestelde kasboek met bijbehorende facturen/bonnen. Deze facturen/bonnen sorteert u op volgorde van betaaldatum.

Aan het einde van het kwartaal mag u ook de niet-betaalde facturen inleveren. Deze facturen mogen wij dan meenemen in de Btw-aangifte. Dus de facturen met factuurdatum van het derde kwartaal mogen in de aangifte van het derde kwartaal verwerkt worden. Lever deze facturen apart van de bank/kasboek in.

Welke gegevens moet de factuur bevatten om btw terug te kunnen vragen?

De Belastingdienst stelt een aantal eisen aan de inhoud van een factuur. Die gelden ook voor digitaal verzonden facturen. In ieder geval:

  • Naam en adres van leverancier en afnemer.
  • KvK nummer en btw-nummer van afnemer.
  • Factuurdatum.
  • Hoeveelheid en omschrijving van de geleverde goederen/diensten.
  • Prijzen exclusief btw.
  • Btw-bedragen, uitgesplitst naar btw-tarief.

De exacte factuureisen kunt u vinden op de website van de belastingdienst.

Wanneer moet ik de omzetbelasting betalen?

U betaalt in de meeste gevallen per kwartaal. Dit is vóór het einde van de opvolgende maand. Dat is vóór 31 oktober, 31 januari, 30 april en 31 juli.

Wat is de bewaartermijn van een administratie?

Iedere ondernemer is wettelijk verplicht zijn administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht). Meer informatie kunt u hier vinden.

Loonadministratie

Hoe kan ik een nieuwe werknemer aanmelden?

Wij hebben drie formulieren van u nodig:

Wanneer krijg ik de loonstroken?

U ontvangt de loonstroken voor vaste werknemers rond de 20e van de maand. De overige loonstroken ontvangt u binnen drie werkdagen nadat u de urenlijst heeft ingeleverd.

Wanneer moet ik de loonheffing betalen?

U betaalt in de meeste gevallen per maand. Dit is vóór het einde van de opvolgende maand. Bijvoorbeeld: de loonheffing van september betaalt u vóór 31 oktober.

Wat is het minimumloon per uur?

Per 1 juli 2015 stijgen de bedragen van het minimumloon en het minimumjeugdloon. De bedragen in de tabellen zijn brutobedragen. Hoeveel u netto overhoudt, hangt af van belasting en de premies die op uw loon worden ingehouden.

Tabel: bedragen minimumloon (bruto) per 1 juli 2015, op basis van 40 uur
leeftijd per maand per week per dag
23 jaar en ouder € 1.507,80 € 347,95 € 69,59
22 jaar € 1.281,65 € 295,75 € 59,15
21 jaar € 1.093,15 € 252,25 € 50,45
20 jaar €    927,30 € 214,00 € 42,80
19 jaar €    791,60 € 182,65 € 36,53
18 jaar €    686,05 € 158,30 € 31,66
17 jaar €    595,60 € 137,45 € 27,49
16 jaar €    520,20 € 120,05 € 24,01
15 jaar €    452,35 € 104,40 € 20,88
Tabel: bedragen minimum uurloon (bruto) per 1 juli 2015
leeftijd 36 uur werkwk 38 uur werkwk 40 uur werkwk
23 jaar en ouder €   9,67 € 9,16 € 8,70
22 jaar €   8,22 € 7,78 € 7,39
21 jaar €   7,01 € 6,64 € 6,31
20 jaar €   5,94 € 5,63 € 5,35
19 jaar €   5,07 € 4,81 € 4,57
18 jaar €   4,38 € 4,15 € 3,94
17 jaar €   3,82 € 3,62 € 3,44
16 jaar €   3,33 € 3,16 € 3,00
15 jaar €   2,90 € 2,75 € 2,61

Voor horeca minimumloon per juli 2015, zie onderstaand link.

Horeca minimumloon

Heeft u vragen over het salaris van specifieke functiegroepen, dan kunt u contact opnemen met onze salarisadministrateur.