FAQ

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan gerust contact met ons op.

Algemeen

Wij gebruiken verschillende software voor het verrichten van onze dagelijkse werkzaamheden. Hier vindt u een overzicht van onze programma’s.

Onze klantenbestand bestaat voornamelijk uit horeca, schoonheidssalons en import en export bedrijven.

Nederlands/Engels is onze voertaal. Maar wij hebben ook collega’s die Chinees Mandarijns/Kantonees spreken.

Voor het inleveren van uw administratie hoeft u geen afspraak te maken. U kunt gewoon langskomen op werkdagen tussen 09:00 en 17:00. Als u andere vragen heeft, raden wij u aan wél vooraf een afspraak zodat u de juiste collega’s kunt spreken.

Administratie

U krijgt een vaste contactpersoon aangewezen voor uw administratie. Als u naast uw administratie nog andere vragen heeft, kunt uw contactpersoon u doorverwijzen naar de juiste collega’s.

Voor een tijdige en juiste verwerking van uw administratie vragen wij u de administratie vóór de 10e van de opvolgende maand in te leveren. U levert twee onderdelen in:

  • Bankboek: bankafschrift met begin en eindsaldo en de bijbehorende facturen/bonnen. Facturen/bonnen die u per bank heeft betaald/ontvangen sorteert u op volgorde van de bankafschrift.
  • Kasboek: zelf opgestelde kasboek met bijbehorende facturen/bonnen. Deze facturen/bonnen sorteert u op volgorde van betaaldatum.

Aan het einde van het kwartaal mag u ook de niet-betaalde facturen inleveren. Deze facturen mogen wij dan meenemen in de Btw-aangifte. Dus de facturen met factuurdatum van het derde kwartaal mogen in de aangifte van het derde kwartaal verwerkt worden. Lever deze facturen apart van de bank/kasboek in.

De Belastingdienst stelt een aantal eisen aan de inhoud van een factuur. Die gelden ook voor digitaal verzonden facturen. In ieder geval:

  • Naam en adres van leverancier en afnemer.
  • KvK nummer en btw-nummer van afnemer.
  • Factuurdatum.
  • Hoeveelheid en omschrijving van de geleverde goederen/diensten.
  • Prijzen exclusief btw.
  • Btw-bedragen, uitgesplitst naar btw-tarief.

De exacte factuureisen kunt u vinden op de website van de belastingdienst.

U betaalt in de meeste gevallen per kwartaal. Dit is vóór het einde van de opvolgende maand. Dat is vóór 31 oktober, 31 januari, 30 april en 31 juli.

Iedere ondernemer is wettelijk verplicht zijn administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht). Meer informatie kunt u hier vinden.

Loonadministratie

Wij hebben drie formulieren van u nodig:

U ontvangt de loonstroken voor vaste werknemers rond de 20e van de maand. De overige loonstroken ontvangt u binnen drie werkdagen nadat u de urenlijst heeft ingeleverd.

U betaalt in de meeste gevallen per maand. Dit is vóór het einde van de opvolgende maand. Bijvoorbeeld: de loonheffing van september betaalt u vóór 31 oktober.

Per 1 juli 2015 stijgen de bedragen van het minimumloon en het minimumjeugdloon. De bedragen in de tabellen zijn brutobedragen. Hoeveel u netto overhoudt, hangt af van belasting en de premies die op uw loon worden ingehouden.

Tabel: bedragen minimumloon (bruto) per 1 juli 2015, op basis van 40 uur
leeftijd per maand per week per dag
23 jaar en ouder € 1.507,80 € 347,95 € 69,59
22 jaar € 1.281,65 € 295,75 € 59,15
21 jaar € 1.093,15 € 252,25 € 50,45
20 jaar €    927,30 € 214,00 € 42,80
19 jaar €    791,60 € 182,65 € 36,53
18 jaar €    686,05 € 158,30 € 31,66
17 jaar €    595,60 € 137,45 € 27,49
16 jaar €    520,20 € 120,05 € 24,01
15 jaar €    452,35 € 104,40 € 20,88
Tabel: bedragen minimum uurloon (bruto) per 1 juli 2015
leeftijd 36 uur werkwk 38 uur werkwk 40 uur werkwk
23 jaar en ouder €   9,67 € 9,16 € 8,70
22 jaar €   8,22 € 7,78 € 7,39
21 jaar €   7,01 € 6,64 € 6,31
20 jaar €   5,94 € 5,63 € 5,35
19 jaar €   5,07 € 4,81 € 4,57
18 jaar €   4,38 € 4,15 € 3,94
17 jaar €   3,82 € 3,62 € 3,44
16 jaar €   3,33 € 3,16 € 3,00
15 jaar €   2,90 € 2,75 € 2,61

Voor horeca minimumloon per juli 2015, zie onderstaand link.

Horeca minimumloon

Heeft u vragen over het salaris van specifieke functiegroepen, dan kunt u contact opnemen met onze salarisadministrateur.