Begrotingen

Als ondernemer wilt u graag weten waarom een financieel begroting nodig is…

Een goed onderbouwde financiële begroting is niet alleen voor uzelf als ondernemer belangrijk, maar is ook van belang bij een eventuele financieringsaanvraag bij de bank.

Een begroting is een raming van de inkomsten en uitgaven over een bepaalde periode of specifiek voor een bepaalde activiteit. Periodiek worden de resultaten van uw onderneming vergeleken met de begroting.

Wanneer de begroting niet gehaald dreigt te worden, moet tijdig worden ingegrepen. Tong’s Belastingen en Administratie adviseert en ondersteunt u bij het opstellen van een duidelijke begroting.

© Copyright - Tong's Belastingen en Administratie