Jaarrekeningen

Jaarrekening

Op basis van de door u verstrekte gegevens stellen wij de jaarrekening voor u samen op. Door de financiële informatie te verzamelen, te rubriceren en samen te vatten, krijgt u inzicht in de financiële situatie en de prestaties van uw onderneming.

Wij zien de jaarrekening niet als het sluitstuk van een boekjaar, maar als het vertrekpunt voor het in kaart brengen en aanbrengen van verbeteringen in uw financiële huishoudingen, zoals het optimaliseren van uw fiscale positie en het terugdringen van onnodige risico’s.

Wij bespreken de jaarrekening in een persoonlijk gesprek met u en zullen u adviseren over eventuele investeringen en bezuinigingen.

© Copyright - Tong's Belastingen en Administratie